Litt om oss!

Stigesenteret AS ble i september 1993 etablert av Ny Næring AS, da som et salgs og markedsføringsfirma. 
Men hovedoppgaven ble etter hvert å etablere et nettverk av forhandlere på landsbasis for salg av stiger.

I 1997 ønsket eierne å selge selskapet, og undertegnede overtok i mars 1998. Selskapet fremstår i dag som en 
familiebedrift. Firmaet har siden den gang flyttet inn i nye lokaler, endret struktur og utviklet seg til en moderne bedrift innen grossistvirksomhet, der Silkeborg Stigefabrikk i Danmark er vår største samarbeidspartner og leverandør.

Det er først og fremst gjennom et godt og nært samarbeid med våre forhandlere og brukere at vi har utviklet oss 
til å bli en konkurransedyktig leverandør. 
Stigesenteret AS er i dag et firma med god produktkunnskap, god service og stort lager. Vi har et meget godt 
samarbeid med våre leverandører, og alt dette bidrar til sikker og hurtig levering. Vi har i den senere tid inngått et nært og godt samarbeid med stillasprodusenten Jumbo. Dette har bidratt til at vi er blitt vesentlig styrket på det
profesjonelle markedet.

På grunn av over 60 % vekst i året 2005, ble de gamle lokalene for små, og vi valgte å satse på nytt bygg som 
sto ferdig i desember 2005.
I januar 2006 flyttet vi inn i nye tidsmessige lokaler som vi på Stigesenteret er meget stolte over, dette gir oss 
mulighet for bedre eksponering av våre produkter samt en mer effektiv drift.  Stillaskurs og sertifisering av 
håndverkere samt salgsopplæring av forhandlere på våre produkter foregår nå i egne lokaler

I året 2006 har vi hatt ytterligere 35 % vekst, og er i ferd med å planlegge byggtrinn 2 på lagerdelen. 
Hvis vi ser på økningen i perioden 2000 til og med 2006 har Stigesenteret en økning på 485 %.

I løpet av 2007 fullførte vi byggetrinn 2, knyttet til oss flere medarbeidere både på lageret og i salget som igjen har 
gitt oss en vekst på 26%.

2008 startet meget bra, men allerede etter ferien merket vi en betydelig svikt i markedet og fra oktober kom 
finanskrisen på alvor inn i byggemarkedet. Stigesenteret AS måtte tåle en nedgang på 5%. Men med mange nye 
butikker som har meldt sin interesse for oss er vi litt optimistisk for fremtiden.
I hele året 2009 fortsatte markedet å gå ned, byggindustrien slet og store deler av industri- og handelsmarkedet var i ubalanse. Dette slo kraftig tilbake på oss og vi måtte tåle en kraftig reduksjon i omsetningen. Vi måtte tenke nytt, og nye ideer måtte frem.
 
Vi har i hele 2010 tenkt på forbedringer av produktene. Vi har bygget om og forbedret noen av egne basisprodukter, dette har medført at vi har vært nødt til å flytte noen av våre viktigste produkter over til andre produsenter. Dette har vært en overgang som ikke har gått helt smertefritt, og det har beklageligvis ført til en del problemer både for oss og dere som kunder. Men vi legger dette bak oss og gleder oss over at resultater er blitt svært vellykket, og at våre gode og solide produkter er blitt enda bedre. Vi har også brukt tiden til å få frem mange gode nyheter som vi med stolthet vil presentere i denne katalogen for 2011.

Vi vil fortsatt bestrebe oss på at kvalitet og sikkerhet skal prioriteres ved valg av våre produkter enten det gjelder hobby- eller yrkesbruk. 
Garantier: På hobbyprodukter er det til en hver tid kjøpsloven som gjelder, på yrkesprodukter; se etter våre garantimerker.

 

Hurtiglenker

Sosiale medier

Facebook Google+ YouTube

Kontakt oss

StigeSenteret AS
Tomteveien 53, 1618 Fredrikstad
Tlf: 69 33 95 00, Faks: 69 33 95 09
Epost: post@stigesenteret.no

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere Full Rulle

Aktive Annonser

Aktive Annonser
Copyright © 2013 All rights reserved
Utviklet av Webworld Webworld.no
Stigesenteret